Методична робота - це система дій і заходів, які спрямовані на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, на розвиток творчого потенціалу всього колективу, на досягнення позитивних наслідків навчально-виховного процесу